Nieuwsbrief GLOEI april 2014
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 15 april 2014

Postbus 7101, 5980 AC Panningen  •  info@gloeipeelenmaas.nl  •  Henriette Stroucken 06 3023 0029
yd2

200 woningen energiezuiniger

De werkgroep Energieloket 2.0 (voorlopige werktitel) start samen met de Provincie volgende maand een pilot om particuliere woningbezitters te ontzorgen op het gebied van energiebesparende maatregelingen. Er is een provinciale subsidie beschikbaar waarmee 200 woningen in Peel en Maas energiezuiniger gemaakt kunnen worden. GLOEI gaat daarbij helpen. Dit nieuws is vers van de pers en de werkgroep wordt momenteel geactiveerd. 
Meer informatie (voorlopig): coördinator Henriette Stroucken, info@gloeipeelenmaas.nl

SIF: werk in uitvoering

Na het positieve besluit van de gemeente zijn de nodige juridische stappen gezet om aan de slag te kunnen met Sustainable Innovative Factory, kortweg SIF genaamd. De oprichting van de Stichting en de BV zijn een feit. Nu worden de contracten met de participanten opgesteld. Ook de definitieve overeenkomst met de gemeente en daarmee de overdracht van het pand aan de stichting komen binnen handbereik. Wie nog wil participeren in Sustainable Innovative Factory is vanzelfsprekend van harte welkom !

Zodra het gebouw vanuit de gemeente aan de stichting of BV is overgedragen, starten de eerste verbouwingswerkzaamheden. Zodra deze gereed zijn, neemt zoals bekend de eerste (tijdelijke) gebruiker, de gemeente Peel en Maas met een deel van haar personeel, intrek in het SIF. Om het tempo er in te houden, is afgelopen maand al het asbest verwijderd. Info: Paul Pouls (06-51142502)
yd2

Peel Energie

Peel Energie, dat lokale en duurzame energie gaat opwekken voor iedereen in Peel en Maas, timmert hard aan de weg. De coöperatie i.o. gaat zich aansluiten bij De Unie, een landelijke coöperatie die expertise en diensten levert aan duurzame, lokale energiebedrijven. Zij ontwikkelen voor Peel Energie o.m. een backoffice en een digitaal klanten‘portal’ voor b.v. de facturering. Ook is er al een eigen website www.peelenergie.nl (die uiteraard nog verder moet worden ingevuld).
Info: Jo van den Beucken (06-51587456)

yd2

GLOEI op LimburgLab

Afgelopen zaterdag 12 april vond het LimburgLab plaats in Reuver. GLOEI verzorgde er een workshop over haar filosofie en activiteiten, zoals de verschillende initiatieven om lokaal energie op te wekken.
De tweejaarlijkse manifestatie ‘LimburgLab’ verbindt maatschappelijke organisaties in Limburg die bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. De deelnemers (o.m. ZijActief, Milieufederatie, Zonnebloem, Vereniging Kleine Kernen Limburg) worden uitgenodigd hun kennis en ervaring te delen en mee te doen met allerlei themaworkshops. Daarin staan concrete casussen uit Limburgse dorpen en wijken centraal.

Vrijwilligers gezocht

GLOEI heeft inmiddels veel projecten op gang gebracht waarvoor vrijwilligers gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan bemensing van de GLOEI Infobus of mensen die mee willen helpen om het Energieloket 2.0 (zie eerder in deze Nieuwsbrief) op te starten. Neem contact op met GLOEI-coördinator Henriette Stroucken als je iemand kent die enkele uren per week beschikbaar heeft en het leuk vindt om ons netwerk te versterken. Mail naar: info@gloeipeelenmaas.nl. 
yd2

GLOEI infobus

GLOEI’s ‘mobil home’ heeft zijn eerste proefritten acher de rug, zoals blijkt uit bijgaande foto. De bus gaat dienen als rijdende showcase voor duurzaamheid. De komende jaren moet de bus steeds verder worden geüpgrade met allerlei innovatieve, duurzame technieken. 
Info: ‌Pieter Dorssers, 06-43360800, gloeiinfobus@gmail.com
yd2

Leestip: 'Heb lef, durf te veranderen'

Om te veranderen heb je lef nodig. Lef omdat veranderingen tegennatuurlijk zijn en omdat het noodzakelijk is om patronen te doorbreken. Het boek ‘Heb lef, durf te veranderen’ is dit keer de leestip van de bibliotheek Maas en Peel, speciaal voor GLOEI. Het boek helpt je stapsgewijs veranderingen vorm te geven.
‘Heb lef durf, te veranderen’ is geschreven door Tica Peeman en is te leen bij de bibliotheken in Peel en Maas.

yd2

Samenwerking Innovatiehuis MKB Keyport 2020

GLOEI en Innovatiehuis MKB Keyport 2020 hebben afgesproken dat ze het komende jaar gaan samenwerken op thema’s die elkaar raken.
Het Innovatiehuis MKB Keyport 2020 richt zich op versterking van het innovatievermogen van het MKB in de regio Roermond-Weert. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van  samenwerking van ondernemers met kennisinstituten (onderwijs, onderzoek). 
Meer info: Michel van Lieshout: 06 227 555 90, michel.van.lieshout@innovatiehuismkb.nl

yd2

Inspiratietrektocht: Dak van de Toekomst

Zoals eerder gemeld vindt op 14 mei een Inspiratietocht plaats naar het Antwerpse bedrijf Atab. Atab is een gerenommeerd bedrijf van o.a. energie-opwekkende solar daksystemen, CO2-reducerende dakbedekking en groendaken. Duurzaamheid op het dak gaat verder gaat dan isoleren en zonnepanelen plaatsen!
Er zijn nog enkele plaatsen over. Aanmelden is mogelijk tot 1 mei op www.gloeipeelenmaas.nl/nieuws, maar let op: vol = vol.
Info: gloei@tienevents.nl

Abonneren op de Nieuwsbrief

Leden van GLOEI krijgen deze Nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren. Opgave kan door op onderstaande link te klikken.