Nieuwsbrief GLOEI december 2013
 
Email Header

      Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 10 december 2013

yd2

Jaarvergadering goed bezocht 

De jaarvergadering van GLOEI, op donderdag 28 november in DOK-Café, was goed bezocht. Interim-voorzitter Joost Stemkens gaf tijdens de vergadering het stokje over aan Peter Coenen. Joost legde zijn voorzitterschap neer omdat hij naast zijn bedrijf zich ook inzet voor o.a. het dorpsoverleg, en dat was niet meer te combineren. Hij zal zich blijven inzetten voor GLOEI. Na een korte terugblik praatten woordvoerders van diverse werkgroepen de aanwezigen bij over de voortgang van hun projecten.  Klik op de knop voor de presentatie van het jaarverslag.

yd2

SIF stap dichterbij; wie helpt mee?

Breed draagvlak MKB
De realisering van het SIF-complex als centrum voor vernieuwende, duurzame economie lijkt dichterbij te komen. De gemeente heeft positief gereageerd op 40 toezeggingen van GLOEI-leden/ondernemers die diensten, materiaal, arbeidsuren en geld willen inbrengen in het SIF-initiatief. Zoals bekend heeft de gemeente serieuze plannen om er over enkele maanden een deel van haar personeel te huisvesten. Dat is nodig vanwege de verbouwing van het gemeentehuis.
Foto: De kartrekkers van werkgroep SIF: Cindy Dorssers, Peter Coenen, Huub Swillens en Paul Pouls. 
GLOEI lost probleem voor gemeente op
Ook de gesprekken tussen de gemeente en afvalverwerker Van Happen verlopen positief. Van Happen overweegt te verhuizen naar een locatie pal achter het SIF-gebouw. GLOEI ziet de eventuele komst van Van Happen als een belangrijke meerwaarde voor het SIF-initiatief. 
Kartrekker Huub Swillens: ‘Het ijzer is heet, we zijn het nu aan het smeden.’ GLOEI zoekt nu mensen voor de (sub)werkgroepen om het plan verder uit te werken (techniek, vergunningen enz.). Meer informatie: Paul Pouls (06-51142502).
yd2

Keukentafelgesprek MFA Maasbree

Op 20 november hield GLOEI in Maasbree een keukentafelgesprek over de vraag: hoe kan de geplande Multifunctionele Accommodatie (MFA) zo duurzaam mogelijk worden, binnen het bestaande budget? Het gesprek vond plaats op aanvraag van de lokale Stichting MFA, die de accommodatie gaat bouwen. Aan tafel zaten GLOEI-leden met verschillende deskundigheden, naast leden van de Maasbreese ‘kartrekkersgroep’ en vertegenwoordigers van de brede school, die naast de MFA komt. De belangrijkste ideeën, tips en conclusies worden volgende week op papier gezet en als GLOEI-advies aan de stichting meegegeven.

Handleiding NING

Het interne platform Ning wordt niet door iedereen als gebruiksvriendelijk en overzichtelijk ervaren. Om gebruikers een handje te helpen staat er nu onder het kopje ‘over gloei´ (rechts bovenaan op de pagina) een beknopte handleiding. Daarin staat overigens ook dat iedereen zijn/haar profiel goed dient in te vullen, inclusief kennisgebieden (wie de schoen past…). De handleiding is voor iedereen handig om eens door te nemen! Klik hiervoor op de knop 'handleiding'

Energiecoöperatie

Deze en volgende week gaat een groep enthousiaste leden van Gloei in twee workshop-sessies aan de slag met het ‘ontwerpen’ en uitwerken van de organisatie die nodig is om te komen tot een lokale energiecoöperatie. Uit deze sessies volgen dan snel de eerste concrete acties in de vorm van oprichtingshandelingen, publiciteit en dergelijke. Streven blijft dat misschien al vanaf 1 april klanten duurzaam opgewekte energie kunnen aankopen van de eerste en enige energiecoöperatie in Peel en Maas. Kartrekker is Jo van den Beucken. Informatie? Klik HIER
yd2

Gebruik GLOEI-logo

Draag uit dat je lid bent van GLOEI! Zakelijke leden kunnen dat onder meer doen door het logo van GLOEI toe te voegen aan briefpapier, mails en/of hun website. Op Ning zijn onder het kopje ‘over gloei’ (rechtsboven) richtlijnen te vinden voor het gebruik. Klik op de knop 'logo' om te downloaden.

yd2

      GLOEI wenst u prettige           
          feestdagen en een
voorspoedig en duurzaam 2014!

       Bedankt voor uw inzet!

Met kerst en nieuw even duurzaam onderuit zakken?​ Klik op de knop voor het filmpje over duurzaamheid. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Meld je hier aan.