Nieuwsbrief GLOEI oktober 2014
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 7 oktober 2014

Postbus 7101, 5980 AC Panningen  •  info@gloeipeelenmaas.nl  •  Henriette Stroucken 06 3023 0029
yd2

GLOEI verhuisd naar SIF

Na een korte periode in BOEZst in Maasbree heeft GLOEI sinds 1 oktober een nieuwe thuishaven:
het SIF-gebouw in Panningen (Industrieterrein 4). GLOEI-netwerkbijeenkomsten en andere GLOEI-vergaderingen zullen voortaan hier plaatsvinden.
Leden kunnen via de interne NING-site
(bovenaan de startpagina) ruimte reserveren voor vergaderingen van GLOEI.
Paul Pouls (06-51142502) is contactpersoon als er voor andere zaken een ruimte nodig is.

Themabijeenkomsten

Op  3 september hield GLOEI een themabijeenkomst met als thema ‘ subsidies & fondsen en ondersteuning bij projecten’. Belangrijk resultaat is dat GLOEI gaat kijken hoe beter met de werkgemeenschappen meegedacht kan worden als er behoefte is aan financiële of andere ondersteuning. Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact op met Henriette Stroucken.
De themabijeenkomst van 1 oktober gaf een inkijk in de werking van coöperaties. Lijnspel is hierin zeer succesvol. In de bijeenkomst werd benadrukt dat de échte wil tot samenwerken nog niet overal in de samenleving is doorgedrongen. De coöperatie GLOEI kan hierin een voorbeeld zijn, maar ze is zelf ook nog niet uitgeleerd als het om samenwerken gaat.
Full Image
yd2

Agrarische sector en GLOEI

Martijn van Vegchel schuift namens de agrarische sector aan bij de bestuursvergadering.
Organisaties als LLTB en Boerenbond willen graag actief meedenken over wat er speelt binnen GLOEI, en daar waar mogelijk een bijdrage leveren.  Martijn is werkzaam bij de Plattelandscoöperatie, waarin diverse agrarische organisaties samenwerken. Hij maakt formeel geen deel uit van het GLOEI-bestuur.
Contact: martijn@plattelandscooperatie.nl (077-3061744)
yd2

Samenwerking NLW en SIF

SIF, de gemeente en de NLW-bedrijven (vml. sociale werkplaats) voeren verkennende besprekingen over verdere samenwerking met de kantine van NLW om deze eventueel op termijn te verplaatsen naar SIF. Doelgroep van een dergelijke faciliteit in SIF zijn, behalve het NLW-personeel zelf, alle bedrijven die in het gebouw zijn gevestigd en eventueel ook bedrijven in de directe omgeving, zoals afvalverwerker Van Happen (dat zich pal achter SIF gaat vestigen).
Bij wijze van eerste kennismaking kan het personeel van de gemeentedependance vanaf deze maand al gebruik maken van de NLW-kantine. GLOEI-lid Ria Joosten denkt ook mee om ondersteunende horecafaciliteiten in het SIF te realiseren en NLW te helpen in de professionalisering van hun kantine.

Voortgang SIF

De SIF-dependance van de gemeente is inmiddels – tot tevredenheid van de gebruikers – enkele maanden in gebruik. De acute werkdruk om dit deel klaar te hebben is daarmee voorbij. De aandacht gaat nu meer uit naar het stroomlijnen van de SIF-organisatie en naar partijen die interesse tonen om zich óók in SIF te vestigen. Ook zijn er concrete plannen voor het aanbrengen van zonnepanelen aan de straatzijde.
Full Image
yd2

Peel Energie levert stroom

De lokale, duurzame energiecoöperatie Peel Energie – een van de ‘nakomelingen’ van GLOEI – is op 1 september begonnen met de levering van schone energie aan de eerste klanten. Nog deze maand wil het de eerste stappen in de publiciteit zetten om actief met de klantenwerving te beginnen.
Peel Energie zet zelf ook groene energieprojecten op. Hoog op het lijstje staat de aanleg van zonnepanelen op de SIF-fabriek.
Klant worden of meer informatie, bezoek de website.

Energieloket 2.0

De GLOEI-werkgroep Energieloket 2.0 verzorgde op 23 september een presentatie voor vertegenwoordigers van vijftien Limburgse gemeenten. Daarin vertelde ze over GLOEI en de visie van de Werkgroep om 200 woningen in Peel en Maas energiezuiniger te maken. Daarbij is nadrukkelijk ook een rol weggelegd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor het project in Peel en Maas is in principe al provinciale subsidie beschikbaar. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nu subsidie verlenen aan lokale projecten om grote aantallen woningen energiezuiniger te maken.
Meer info: Peter Janssen – p.janssen@koerseigen.nl (06-38081238)

Kennis delen

GLOEI wordt steeds vaker gevraagd haar kennis te delen met anderen. Afgelopen maand gebeurde dat bijvoorbeeld met de gemeenten Sittard-Geleen, Horst aan de Maas en Venlo. Hieruit zal mogelijk een verdere samenwerking tot stand komen. Dit soort contacten passen goed in het provinciale programma van DuurzaamDoor. DuurzaamDoor is een (landelijke) campagne om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen. 
yd2

Lid in de schijnwerper: Ron Geurts

Ron Geurts is commercieel manager bij MultiCopy Panningen, nu nog een onderdeel van de NLW Groep (sociale werkvoorziening), vanaf januari zelfstandig als MultiCopy | The Communication Company.
“Met nog twee vestigingen (Venlo, Venray) en 40 collega’s met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ veranderen we steeds meer van een drukkerij/copyshop naar een communicatiebedrijf. Deze veranderingen in ons bedrijf zijn net zo spannend als de veranderingen in de maatschappij. GLOEI en voornamelijk het SIF-project, de Werkontwikkelingsroute en
de Gloei-Infobus, heeft ons de kans geboden om mensen te ontwikkelen in een nieuwe richting en hen volwaardig deel te laten nemen in de maatschappij.”

Leestip Bibliotheek
The Green Library - Die grüne Bibliothek

Hoe ‘groen’ wordt straks de nieuwe bibliotheek, als ze gevestigd is in het verbouwde Huis van de Gemeente? Het tweetalige boek The Green Library – Die grüne Bibliothek, The challenge of environmental sustainability geeft praktijkvoorbeelden uit de hele wereld hoe je gebouwen zoals een bibliotheek (of een school of andere instelling) kunt verduurzamen. De schrijvers dagen bibliotheken uit om een zichtbaar groen imago te creëren als onderdeel van hun sociale verantwoordelijkheid.
The Green Library - Die grüne Bibliothek is te leen bij de bibliotheken in Peel en Maas.
yd2
yd2

Themabijeenkomst 'Ubunthu'

Op 21 november 2014 a.s. organiseert GLOEI een netwerkbijeenkomst ‘Ubunthu’ in het SIF. Het heeft te maken met inspiratie door middel van “storytelling”.
Wil je meer weten over deze bijeenkomst? Informatie en tijdstip volgen komende week met een aparte uitnodiging voor alle GLOEI-leden.

Abonneren op de Nieuwsbrief

Leden van GLOEI krijgen deze Nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren. Opgave kan door op onderstaande link te klikken.