My Test Campayn
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 3 oktober 2013

Laatste bestuursvergadering d.d. 1 oktober 2013 is de organisatievorm die past bij GLOEI the next level (GLOEI na 21 juni 2013) besproken en de wijze van communiceren en communicatiestructuur. De eerste aanzet van communicatie is geen verslag maar deze nieuwsbrief van het bestuur. Wil u de notulen ontvangen. Stuur dan een bericht naar secretariaat@peelenmaas.nl.

Organisatie

Als organisatie zijn we zoekende naar een passende vorm voor onze netwerkorganisatie GLOEI. Een vorm die voor de mensen in het netwerk zorgt en tegelijk mensen inspireert en stimuleert om initiatieven van onderop op te pakken. Daarnaast hoort duidelijkheid.

Gaat GLOEI bijvoorbeeld als netwerkorganisatie een gebouw met zonne-energie exploiteren? Of meer praktisch, krijgen we ondersteuning bij een werkgroep en hoe zit dat? Hiervoor zijn een aantal do’s (doen) en dont’s (niet doen) opgezet die opheldering geven.

Duurzaam Door

Op vrijdag 13 september 2013 heeft GLOEI zich gepresenteerd voor een commissie van de provincie Limburg in het kader van het kennisprogramma Duurzaam Door. Hierbij was het bestuur, Het Bouwens en de gemeente vertegenwoordigd.
Komende weken zal duidelijkheid komen of GLOEI in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit dit programma. Graag willen we vooraf weten wat de voorwaarden zijn en of dit past bij dwarsdenken en friskijken.Algemene ledenvergadering

Dinsdag 15 oktober 2013 om 10.00 uur is de volgende algemene ledenvergadering. Op de agenda staan de invulling van twee nieuwe werkgroepen. Deze gaan het  ruggenmerg van GLOEI vormen: de werkgroep Organisatie houdt zich bezig met en Event & innovatie. Organisatie houdt zich bezig met strategie, financiën, organisatiestructuur en netwerkbeheer. Hoe houden we GLOEI dynamisch? Onder Event & innovatie lopen de projecten en  vindt invulling plaats van de innovatie-HUB. Neem je agenda mee om het vergaderschema over te nemen. Tijd over... maak gebruik van de gelegenheid om te netwerken. Staat dit nog niet in je agenda?

Week van de Smaak

Zaterdag 29 september 2013 heeft GLOEI samen met de plattelandscoöperatie en met medewerking van leerlingen van Het Bouwens invulling gegeven aan de Week van de Smaak. Het thema was Duurzaamheid en voeding met insectables. Met ruim 23.000 bezoekers heeft GLOEI volop belangstelling gekregen. Speciaal een woord van dank voor de inzet van Hilde Schiphouwer en familie, Zaal 21 en Pieter Dorssers.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van GLOEI. Hierop is initiatief genomen en is een werkgroep aangemaakt in Ning. Onderdelen zijn website, nieuwsbrieven, publicaties, 
presentaties, filmpjes en de communicatie onderling met Ning, basecamp en over de organisatie GLOEI en hoe GLOEI werkt. De werkgroep gaat binnenkort van start en krijgt extra ondersteuning.

Vacature

GLOEI zoekt een vrijwilliger die ons kan helpen met administratieve klusjes. Weet je iemand of ben jij diegene die ondernemend is, een inspirerende omgeving zoekt en graag iets wil betekenen voor duurzaamheid en leefbaarheid. Neem contact op en dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.


Energiecoöperatie

Binnen GLOEI zijn een heleboel mensen die graag een energiecoöperatie willen starten. De kansen liggen in zonnepanelen en ook voor een ijsverwarming en mogelijk ook op energielevering. Op de kick-off bijeenkomst van GLOEI in september 2012 is met een Euregionale bijeenkomst in Villa Flora discussie gebrainstormd over de energiecoöperatie van GLOEI. Hierbij hebben Duitse deskundigen meegedacht. De algemene conclusie, begin klein en concreet.
GLOEI zal zich inzetten, zodat mensen een omgeving krijgen van waaruit in samenwerking met elkaar een energiecoöperatie of ijsverwarming georganiseerd kan worden.

IJstrektocht

Op 28 oktober 2013 biedt GLOEI u de kans om mee te gaan op een unieke "ijstrektocht"; een inspiratietrektocht naar een revolutionair ijsopslagsysteem: de ijsverwarmer. Op deze inspiratietrektocht leert u niet alleen meer over kansen die dit unieke systeem biedt, ook gaan we op bezoek bij onze Oosterburen om het systeem te bekijken en ontdekken. Kortom: een geweldige kans voor zowel techneuten of leken om een duik te nemen in deze duurzame ontwikkeling. Wie weet wat het Peel en Maas of uw project kan brengen!
Aanmelden kan tot ...dd.