Nieuwsbrief GLOEI editie november 2013
 
Email Header

Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA - editie november 2013

Jaarvergadering: In het bestuur is de invulling besproken van de jaarvergadering voor alle GLOEI-leden op 28 november aanstaande. Hou in ieder geval de ochtend vrij (8.00 - 10.00 uur) en hou rekening met uitloop voor netwerken. De locatie is DOK6 te Panningen. Het belooft een gewone maar vooral gezellige en innovatieve ochtend te worden. Meld je aan via de uitnodiging >>> 

yd2

SIF

De bedenkers van het SIF-concept hebben GLOEI verzocht om de kansen van dit project te onderzoeken. Hierop is een nieuw concept ontwikkeld en toegelicht aan de gemeente. Mogelijke katalysator is een plan om de tijdelijke huisvesting van de gemeente (nodig vanwege de verbouwing) in het SIF onder te brengen. De gemeente wil snel duidelijkheid over de haalbaarheid. Het beloven enkele spannende weken te worden. Het SIF zou ook huisvesting kunnen bieden aan GLOEI. Actief meedoen in een vereniging van eigenaren? Kom vrijdag 8 november naar de bijeenkomst in het Enexis gebouw in Maasbree. Aanvang 13.00 uur.

DuurzaamDoor

GLOEI timmert aan de weg. Op 13 september j.l heeft GLOEI een presentatie gehouden voor de provincie voor het programma DuurzaamDoor. De provincie Limburg heeft onlangs te kennen gegeven dat GLOEI in aanmerking kan komen en een subsidie-aanvraag mag indienen. In november bereidt GLOEI deze aanvraag voor.

Duurzaam Peel en Maas

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft uitgangspunten vastgesteld voor duurzaamheid. GLOEI denkt met de raadswerkgroep duurzaamheid na over de verdere verfijning van deze uitgangspunten tot iets maakbaar. Wil je als lid van GLOEI meedenken? Klik hier en zie verder de uitgangspunten >>>

GLOEI en de LWV 

Op verzoek van Léon Ghielen van busbedrijf Ghielen hebben Peter Coenen en Pieter Dorssers op 29 oktober in Hotel Antiek voor een groep Noord-Limburgse leden van de Limburgse Werkgevers Vereniging een presentatie gehouden over GLOEI. Pieter Dorssers: “Men vroeg hoe ze zoiets als GLOEI ook in hun gemeente van de grond kan krijgen. Veel van onze vraagstukken leven ook in andere gemeentes."

Procesgeld en revolverend fonds

Ook de gemeente Peel en Maas helpt. In december 2013 neemt ze een besluit over het toekennen van middelen om GLOEI te faciliteren zodat het zichzelf kan bedruipen. Meer weten: zie de tekst van de begroting.
Ook zijn middelen gereserveerd voor een revolverend fonds. Het betreft een fonds van waaruit middelen voor verduurzaming geleend kunnen worden tegen lage rentes. Bij de uitwerking van dit fonds wordt GLOEI en de gemeenschap te betrokken.

Energiecoöperatie

De voorbereiding om in Peel en Maas een eigen energiemaatschappij op te richten ('PeelEnergie') is in volle gang. Peelenergie wordt een coöperatie van en voor inwoners, overheid, onderwijs en ondernemers van Peel en Maas. De coöperatie koopt lokaal geproduceerde energie in, om haar vervolgens door te verkopen aan inwoners en ondernemers.  Peelenergie heeft geen winstoogmerk. Inkomsten worden geïnvesteerd in duurzame projecten in de eigen omgeving. Meedoen of suggesties? Klik hier.

Zwembad De Waterloat

Mede door het houden van een Keukentafelgesprek heeft GLOEI binnen de belangengroep Waterloat gezorgd voor meer samenhang tussen de verschillende gebruikersgroepen. Verder is gekeken naar zowel technische als sociale mogelijkheden om de Waterloat te verduurzamen. Daaruit is een lijst van aanbevelingen ontstaan. In december bespreekt de gemeenteraad de toekomst van het zwemwater in de regio. 

Gebruik GLOEI-logo

Bedrijven en organisaties die lid zijn van GLOEI mogen het GLOEI-logo gebruiken ( bv op de website, briefpapier) om zich te profileren en om GLOEI verder uit te dragen. De regels rond het logo-gebruik zullen nog deze maand op Ning worden gezet. Daar komen dan ook logo’s in verschillende formaten te staan die op een eenvoudige manier kunnen worden gedownload (webformaat, print- en drukformaat).

Keukentafgesprek Hart voor Maasbree

Na de Waterloat gaat GLOEI ook een keukentafelgesprek organiseren over de te bouwen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Maasbree. Dit op verzoek van de kartrekkersgroep van de MFA, die meer wil weten over de duurzame mogelijkheden van de geplande accommodatie. Het keukentafelgesprek vindt plaats op woensdag 20 november.

Voeding en duurzaamheid

Het Bouwens organiseert in week 48 samen met o.m. GLOEI de themaweek ‘Week van voeding en duurzaamheid’. De school wil alle leerlingen bewust maken van (on)gezonde en duurzame voeding. Onderdeel van het project is dat leerlingen meedoen aan een aantal bedrijfsopdrachten. Zo denken ze mee over de inrichting van de bedrijfskantine van het nieuwe Huis van de Gemeente en over een gezonde kantine voor de school zelf. 

Inspiratietrektocht
IJsverwarming

Op 28 oktober organiseerde GLOEI een tweede ‘inspiratietrektocht’. Zo’n 35 belangstellenden gingen per bus naar Duitsland om enkele ijsverwarmings-installaties te zien. IJsverwarming is een relatief nieuwe, zeer veelbelovende manier om duurzaam energie op te wekken, door gebruik te maken van de warmte die vrij komt in het proces van ijsvorming. De gemeente overweegt bij de bouw van het Huis van de Gemeente ook energieproductie via ijsverwarming.

yd2

Bestuursvergadering.

Belangrijke bespreekpunten van de bestuursvergadering van 29 oktober 2013 j.l. waren de jaarvergadering, de interne organisatie en de kernwaarden. Meer weten? Zie de samenvatting van de bestuursvergadering >>> 

yd2

Meer weten?

Deze nieuwsbrief bevat slechts een greep uit de ontwikkelingen. Meer weten? Neem vooral zelf initiatief, doe mee met werkgroepen en begeef je in het netwerk.