Nieuwsbrief GLOEI januari 2014
 
Email Header

      Nieuwsbrief GLOEI coöperatie UA d.d. 17 januari 2014

Woensdag 29 januari: algemene GLOEI-vergadering

Alle GLOEI-leden zijn op woensdag 29 januari van 8.30 tot 10.30 uur van harte welkom tijdens de eerste algemene netwerkbijeenkomst van 2014. De locatie is DOK6, ruimte DOK BIS (Raadhuisplein 6, Panningen).
Leden ontmoeten andere GLOEI-leden en zijn meteen op de hoogte van de voortgang van alle projecten. Ook kunt u zelf een project voorleggen of een vraag stellen aan de leden.
Wilt u spreektijd? Meldt u dan, uiterlijk drie dagen van tevoren, aan via info@gloeipeelenmaas.nl of bel Henriette Stroucken 06-30230029. Zie NING (www.gloeipeelenmaas.ning.com) voor de inhoud van de vergadering (ongeveer 1 week van tevoren).
yd2

Rabobank steunt GLOEI

Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft besloten om GLOEI te steunen. Uit het ‘coöperatiefonds’ van de bank wordt geld ter beschikking gesteld voor het realiseren van Keukentafelgesprekken (€ 225,- per gesprek) en Inspiratietrektochten (€ 300,- per keer).

Het Coöperatiefonds is bedoeld om vernieuwende, lokale initiatieven te steunen die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. 
De afgelopen maanden hebben o.a. het MFA Maasbree en Belangengroep zwembad De Waterloat al gebruik van gemaakt van GLOEI-keukentafelgesprekken.

Realisatie Sustainable Innovative Factory –
SIF stap dichterbij

Ruim 40 toezeggingen van GLOEI-leden die materialen, diensten, arbeidsuren en geld willen inbrengen in het SIF concept. Vele gesprekken met de gemeente over de “Sustainable Innovative Factory” . En een concept business plan dat de verwachte kansrijke exploitatie onderstreept. Dat zijn, in een notendop, slechts enkele ontwikkelingen van de afgelopen maand, vertellen Paul Pouls en Peter Coenen van de SIF werkgroep.

yd2
Bestaande situatie SIF gebouw
yd2
Bestaande situatie SIF gebouw
yd2
Art Impression SIF gebouw
yd2

Energiecoöperatie /
Peelenergie

Een groep van zo’n twintig GLOEI-leden heeft in twee creatieve workshops bouwstenen aangedragen voor de organisatie van de geplande energiecoöperatie. Zoals bekend is het de bedoeling om nog vóór de zomer te komen tot de oprichting van een lokale energiecoöperatie voor duurzaam opgewekte energie. Volgende stap is nu om de uitkomsten van de sessies om te zetten in een concreet businessplan.
Kartrekker is Jo van de Beucken (06-51587456, jo.vandenbeucken@gmail.com).
Nieuwsgierig naar informatie over lokale energieopwekking en andere lokale initiatieven in Limburg? Kijk op www.hieropgewekt.nl.

yd2

Mijlpaal voor GLOEI-infobus

De GLOEI-infobus (tot nu toe GLOEI-mobiel genoemd) zal eind februari een feit zijn! Eigenaar Vorkmeer is definitief akkoord met de overdracht van de voormalige SRV-wagen aan GLOEI. De komende weken krijgt de bus een GLOEI-uitstraling en een basisinrichting, gericht op voorlichting en educatie, ook met digitale middelen. Het ligt in de bedoeling om de bus de komende jaren steeds multifunctioneler te maken en te 'upgraden' met bv. zonnepanelen, solartube en andere innovatieve technieken. De Infobus krijgt in de volgende fase ook een uitbreiding in de vorm van aanhanger waarmee GLOEI snel en gemakkelijk het ‘keukentafelgesprek’ op elke locatie kan inzetten. In eerste instantie zal de bus worden ingezet bij opendagen, beurzen en evenementen.
Voor meer informatie:
​Pieter Dorssers,
06-43360800 (pieter.dorssers@vanhappencontainers.nl)

Warmtecoöperatie
Huis van de Gemeente

De werkgroep Warmtecoöperatie/IJsverwarming werkt achter de schermen hard aan een businessplan. Dat moet de basis vormen voor een mogelijke warmtecoöperatie, op basis van energie opgewekt met een ijsverwarmingsinstallatie. Daarvoor zijn plannen bij de verbouw van het Huis van de Gemeente. Behalve de gemeente zouden ook particulieren en ondernemers kunnen deelnemen in de warmtecoöperatie.
De werkgroep verwacht medio februari meer concrete informatie te kunnen geven.
Wie mee wil denken: 
Paul Pouls p.pouls@segnosolar.nl of Henk Wulms
06 – 18757747.

Contactgegevens GLOEI


De organisatie van GLOEI neemt steeds vastere vormen aan. De ledenadministratie wordt voortaan verzorgd door Cindy Dorssers (adm@GLOEIpeelenmaas.nl, 06-40335695).
Ook is er een nieuw postadres: Postbus 7101, 5980 AC, Panningen.
Voor algemene vragen kan iedereen terecht bij coördinator Henriëtte Stroucken (06-30230029, info@evenbestaatniet.nl).

Abonneren op de Nieuwsbrief

Leden van GLOEI krijgen deze Nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren. Opgave kan door op onderstaande link te klikken.